Skip survey header

Ankieta dotycząca indeksu ekonomicznego dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Prosimy o przeczytanie instrukcji:

Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka realizuje projekt, którego celem jest stworzenie indeksu ekonomicznego. Indeks ekonomiczny to narzędzie pozwalające na stworzenie rankingu buhajów bazującego na przewidywalnej zyskowności ich córek. Wagi w indeksie ekonomicznym, które są przypisane poszczególnym cechom będą opracowane na podstawie danych ekonomicznych z polskich gospodarstw. Indeks będzie zbudowany w oparciu o aktualnie oceniane cechy, a także te, które Centrum Genetyczne planuje wdrożyć w najbliższym czasie. Aby się upewnić, że indeks pomoże w wyzwaniach, z którymi borykają się polscy hodowcy bardzo ważne jest zaangażowanie samych hodowców w jego tworzeniu. Dlatego prosimy Pana/Panią o uzupełnienie tej ankiety. Dostarczy nam ona informacji na temat praktyk hodowlanych i pokaże jakie są priorytety hodowców w kwestii cech, które by chcieli poprawić w swoim stadzie. Więcej o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny.

Ankieta składa się z dwóch części. W pierwszej zawarte są pytania dotyczące typu i wielkości gospodarstwa, sposobu żywienia i praktyk hodowlanych. W drugiej, do której zostanie Pan/Pani przekierowany automatycznie, chcemy się dowiedzieć jakie cechy są dla hodowców najważniejsze. Całość ankiety nie powinna zabrać więcej niż pół godziny Pana/Pani czasu.

Jeśli w Pana/Pani przedsiębiorstwie znajduje się więcej niż jedno stado/obora, proszę udzielić odpowiedzi reprezentatywnej dla większości gospodarstwa lub bazującej na największym stadzie.
1. Przechodząc do następnego pytania *To pytanie jest wymagane.